[đa văn hoá tin tức] Gyeonggi-do tuyển dụng những người tham gia cuộc thi Phát biểu Gia đình Đa văn hóa vào ngày 10 tháng 4

Gyeonggi-do đang tuyển dụng những người tham gia cuộc thi "Cuộc thi Phát biểu Gia đình Đa văn hóa lần thứ 13" sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 5. Các ứng dụng tham gia sẽ đến vào ngày 10 tháng 4.

Cuộc thi Phát biểu Gia đình Đa văn hóa lần thứ 13 do Gyeonggi-do tổ chức là một sự kiện được thiết kế để kỷ niệm Ngày Nhân dân Thế giới vào ngày 20 tháng 5 để tạo ra hạnh phúc cho các gia đình và thúc đẩy tài năng toàn cầu thông qua sự hiểu biết và truyền thông giữa các thành viên trong các gia đình đa văn hóa. Sự kiện này sẽ được tổ chức trực tuyến từ 1 giờ chiều ngày 21 tháng 5.

Cuộc thi này sẽ được tổ chức tại các đơn vị song ngữ và Hàn Quốc.

Trong thể loại song ngữ, trẻ em từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học ở Gyeonggi-do hoặc từ các gia đình đa văn hóa dưới 18 tuổi sẽ trình bày tiếng Hàn và ngoại ngữ (sử dụng ngôn ngữ của quốc gia mẹ, ngoại trừ tiếng Anh) trong 1 phút và 30 giây mỗi. Trong phần Hàn Quốc, những người nhập cư hôn nhân sống ở Gyeonggi-do, người đã vào Hàn Quốc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016, cạnh tranh trong kỹ năng nói tiếng Hàn trong vòng 2 phút và 30 giây.

Các chủ đề trình bày chưa được quyết định. Những người tham gia có thể chọn bất kỳ chủ đề nào họ muốn nói đến. Những người tham gia cần phải làm một video trình bày và gửi nó bằng e-mail hoặc bài đăng cùng với tài liệu bản thảo và ứng dụng. Thông tin chi tiết về sự tham gia có thể được tìm thấy thông qua mã QR trên poster thông báo.

Quá trình lựa chọn được chia thành hai giai đoạn: sàng lọc sơ bộ và sàng lọc cuối cùng. Trong lần chiếu sơ bộ đầu tiên, cuộc chiếu được tiến hành dựa trên các video bài phát biểu và bản thảo do người tham gia đệ trình và thông qua đó, 20 người lọt vào vòng chung kết (15 trong thể loại song ngữ, 5 trong phần tiếng Hàn) được chọn. 20 người lọt vào vòng chung kết sẽ nhận được giải thưởng của Thống đốc bất kể kết quả cuối cùng. Vòng chung kết sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 21 tháng 5, và người chiến thắng sẽ được xác định thông qua bài phát biểu cuối cùng vào ngày đó.

Seyong Lee

 

[다문화뉴스] 경기도, 4월 10일까지 다문화가족 말하기대회 참가자 모집

경기도가 5월 21일 개최되는 '제13회 다문화가족 말하기대회'의 참가자를 모집한다. 참가 신청 접수는 다음달 10일까지다.

경기도가 주최하는 ‘제13회 다문화가족 말하기대회’는 5월 20일 '세계인의 날'을 기념해 다문화가족 구성원 간 이해와 소통을 통해 행복한 가정을 조성하고 글로벌 인재를 육성하기 위한 취지호 계획된 행사다. 이번 행사는 5월21일 오후 1시부터 온라인으로 진행된다.

말하기 경연은 이중언어 부문과 한국어 부문으로 진행된다.

이중언어 부문에서는 경기도 내 초·중·고 재학 또는 만 18세 미만 다문화가족 자녀가 한국어와 외국어(한국어가 아닌 부모 나라의 언어 사용. 단, 영어 제외)를 1분30초씩 발표한다. 한국어 부문은 2016년 1월1일 이후 입국한 경기도 결혼이민자가 2분30초 분량 이내로 한국어 말하기 능력을 겨룬다.

발표 주제는 자유롭다. 참가자는 발표 영상을 제작하고 이를 원고, 신청서류와 함께 이메일 또는 우편 등으로 제출하면 된다. 자세한 참가안내문은 공고 포스터의 QR 코드를 통해 확인할 수 있다.

선발과정은 예선심사와 본선 심사, 2단계로 나눠 진행된다. 1차 예선 심사에서는 다문화가족 구성원이 제출한 말하기 영상과 원고를 바탕으로 심사가 진행되고 이를 통해 본선 진출자 20명(이중언어 부문 15명, 한국어 부분 5명)을 가른다. 본선 진출자 20명은 본선 결과와 상관 없이 도지사상을 받는다. 본선은 5월 21일 온라인으로 진행되며 이 날 발표를 통해 우승자가 결정된다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지