[đa văn hoá tin tức] Gyeonggi-do sẽ hỗ trợ tiền thưởng kỳ nghỉ cho những người có thị thực F-5˙F-6 là người lao động không thường xuyên hoặc người làm nghề tự do có thu nhập thấp

Tỉnh Gyeonggi đang xúc tiến dự án hỗ trợ tiền thưởng kỳ nghỉ để đảm bảo quyền được nghỉ ngơi cho những người lao động không thường xuyên. Không chỉ lao động trong nước mà lao động nước ngoài cũng có thể nộp hồ sơ.

Dự án này được giới thiệu nhằm hỗ trợ những người lao động không thường xuyên hoặc lao động tự do ở Gyeonggi-do, những người khó tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ vì lý do kinh tế, để tận hưởng đời sống văn hóa và các hoạt động giải trí.

Trợ cấp được trả theo cách mà tỉnh Gyeonggi cung cấp thêm 250.000 won khi người lao động tích lũy được 150.000 won tiền tự trả.

Đối tượng hỗ trợ là những người lao động thuộc loại đặc biệt như lái xe thay thế, gia sư đi thăm bệnh, nhân viên bảo hiểm, người lao động có thời hạn và người lao động không thường xuyên từ 19 tuổi trở lên và có thu nhập hàng năm dưới 36 triệu won.

Người nước ngoài có thị thực F-5 (thị thực thường trú) hoặc F-6 (thị thực nhập cư kết hôn) có thể nộp đơn xin trợ cấp nếu họ đáp ứng các điều kiện nộp đơn. Người nước ngoài có nhu cầu xin trợ cấp có thể chọn một trong các chứng minh thư, bằng chứng đăng ký người nước ngoài, bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài, bản sao thẻ thường trú và bằng chứng cư trú và nộp nó.

Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận thông qua trang web của Quỹ Văn hóa Gyeonggi (www.ggcf.kr) cho đến ngày 16 tháng 5. Những người lao động được chọn có thể sử dụng nhiều nội dung khác nhau như du lịch, văn hóa, giáo dục và giải trí thông qua trung tâm mua sắm trực tuyến (www.ggvacation.ezwel.com) với số tiền tiết kiệm của họ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12.

Thông tin chi tiết hơn liên quan đến dự án có thể được tìm thấy trên trang web của Quỹ Văn hóa Gyeonggi (https://www.ggcf.kr) hoặc qua điện thoại (031-231-7200).

Seyong Lee

 

[다문화뉴스] 경기도가 비정규직 외국인 근로자에게 휴가비 지원합니다

경기도가 비정규직 근로자의 휴식권 보장을 위해 휴가비 지원 사업을 추진한다. 내국인 근로자 뿐만 아니라 외국인 근로자도 신청 가능하다.

이 사업은 경기지역에서 비정규직 또는 프리랜서 등 활동하는 근로자 중 경제적인 이유로 휴가를 온전히 즐기기 어려운 근로자가 문화생활을 향유하고 여가 활동 즐길 수 있도록 지원하기 위해 도입됐다.

지원금 지급은 노동자가 자부담금 15만원을 적립하면 경기도가 25만원을 추가로 지원하는 방식으로 진행된다.

지원 대상은 대리운전기사·학습지 교사·보험설계사 등의 특수형태근로 종사자, 기간제 노동자, 비정규직 노동자 중 만 19세 이상이면서 연간 소득이 3천600만원 미만인 도민이다.

F-5(영주권 비자) 또는 F-6(결혼이민 비자) 비자를 소지하고 있는 외국인도 지원 조건에 부합하면 지원금을 신청할 수 있다. 지원금을 신청하고자 하는 외국인은 신분증, 외국인등록사실증명, 외국인등록증 사본, 영주증 사본, 거소증, 사본 중 하나를 선택해 제출하면 된다.

신청 접수는 오는 16일까지 경기문화재단 홈페이지(www.ggcf.kr)를 통해 진행된다. 선정된 근로자는 오는 6월과 12월 사이에 본인의 적립금으로 '경기도형문화여가상품' 전용 온라인몰(www.ggvacation.ezwel.com)을 통해 여행, 문화, 교육, 여가 등 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있다.

해당 사업과 관련된 보다 자세한 내용은 경기도문화재단 홈페이지(https://www.ggcf.kr) 또는 전화 문의(031-231-7200)를 통해 알 수 있다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지