Image=Yonhapnews
Image=Yonhapnews

[đa văn hoá tin tức]  Chính phủ Hàn Quốc sẽ cách ly các trường hợp xác nhận bệnh đậu mùa khỉ để điều trị

Chính phủ Hàn Quốc ngày 2/6 thông báo rằng nếu có một trường hợp xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Hàn Quốc, người được xác nhận sẽ được điều trị cách ly. Vẫn chưa quyết định liệu các số liên lạc có bị cách ly hay không.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCPA) đã quyết định chỉ định bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm loại 2.

Các bệnh truyền nhiễm loại 2 đề cập đến các bệnh truyền nhiễm cần cách ly có tính đến khả năng lây lan và có tổng cộng 22 loài đã được chỉ định, bao gồm COVID-19, bệnh lao và bệnh thủy đậu.

Bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo lần đầu tiên ở Anh vào ngày 7 tháng 5. Kể từ đó, các trường hợp được xác nhận đã xảy ra ở các nước trên thế giới, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và Úc.

Mặc dù chưa có trường hợp nào được xác nhận hoặc nghi ngờ được báo cáo ở Hàn Quốc, KDCPA đang điều hành một nhóm đối phó với việc xem xét rằng có khả năng bệnh đậu khỉ có thể được đưa vào Hàn Quốc.

Seyong Lee

 

[다문화뉴스] 정부 “원숭이두창 확진자는 격리해 치료”

정부가 국내에서 원숭이두창 확진자가 발생하면 확진자는 병원에 마련된 격리 병상에서 치료할 계획이라고 2일 밝혔다. 접촉자에 대한 격리 여부는 아직 결정되지 않았다.

질병관리청은 원숭이두창을 2급 법정 감염병으로 지정하기로 하고, 고시 개정 절차를 진행하고 있다. 고시는 오는 8일 발령될 예정이다.

2급 감염병은 전파 가능성을 고려했을 때 격리가 필요한 감염병을 뜻하는 것으로, 코로나19, 결핵, 수두 등 총 22종이 지정돼있다.

원숭이두창은 지난달 7일 영국에서 첫 발병 보고가 있었고 이후 유럽·북미·중동·호주 등 세계 각국에서 확진자가 발생하고 있다.

아직 국내에서 확진자 또는 의심 환자가 보고되지 않았지만, 질병청은 원숭이두창이 국내로 유입될 가능성이 있다고 판단하고 대책반을 운영 중이다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지