Image=Yonhapnews
Image=Yonhapnews

[đa văn hoá tin tức]  Những du khách không tiêm vắc xin COVID-19 không phải kiểm dịch sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 8 tháng 6

Từ ngày 8 tháng 6, nghĩa vụ cách ly một tuần đối với du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc sẽ được dỡ bỏ. Bất kể họ đã được chủng ngừa COVID-19 hay chưa, cả công dân trong nước và nước ngoài đều có thể di chuyển tự do mà không bị kiểm dịch sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Trụ sở Trung ương Các biện pháp Đối phó Thiên tai và An toàn đã thông báo vào ngày 3 rằng, bắt đầu từ ngày 8, sẽ không phân biệt việc có được tiêm vắc xin COVID-19 hay không và tất cả những người đến nước ngoài sẽ không bị cách ly sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Các biện pháp này cũng sẽ được áp dụng hồi tố đối với những người nhập cảnh vào đất nước này trước ngày 8 tháng 6 và đang trong tình trạng cách ly. Tuy nhiên, nếu xét nghiệm được tiến hành sau khi nhập cảnh được xác nhận là ‘dương tính’, người được xác nhận sẽ bị cách ly và điều trị theo hướng dẫn của chính phủ Hàn Quốc.

Và biện pháp mà những người đến phải trải qua xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh chuyên nghiệp trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc và gửi kết quả âm tính, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, sẽ được duy trì.

Trong trường hợp người Hàn Quốc và người nước ngoài lưu trú dài hạn, sẽ được xét nghiệm PCR miễn phí tại các trung tâm y tế công cộng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Tuy nhiên, những người nước ngoài có thị thực ngắn hạn phải trải qua cuộc kiểm tra tại trung tâm kiểm tra sân bay hoặc cơ sở y tế bằng chi phí của họ. Nếu cư dân ngắn hạn không trải qua xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày, họ có thể bị phạt tù không quá một năm hoặc phạt tiền không quá 10 triệu won theo Đạo luật Kiểm dịch.

Seyong Lee

 

[다문화뉴스] 코로나19 백신 미접종자도 격리 없이 입국 가능…입국 전후 검사는 유지

내일부터 해외 입국자에 대한 일주일 격리 의무가 전면적으로 해제된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종 여부와 관계없이 내외국인 모두 입국 후 격리되지 않고 자유롭게 이동이 가능하다.

중앙재난안전대책본부는 오는 8일부터 코로나19 백신 접종 여부를 구별하지 않고 모든 해외 입국자가 입국 후 격리되지 않는다고 지난 3일 밝혔다.

해당 조치는 8일 전에 입국해 격리 중인 입국자에게도 소급 적용된다. 다만 입국 후 받은 검사에서 ‘양성’으로 확인된 경우, 확진자는 방역당국의 지침에 따라 격리 조치 후 치료를 받게 된다.

입국 전후 검사는 유지한다. 해외 입국자는 한국에 입국하기 전에 PCR검사 또는 전문가용 신속항원검사를 받아 음성 결과를 제출하고, 입국 후에는 3일 이내에 PCR 검사를 해야 한다.

내국인과 장기 체류 외국인의 경우, 입국 후 3일 이내에 보건소에서 무료로 PCR 검사를 받을 수 있다. 그러나 단기 체류 외국인은 공항 검사센터나 의료기관에서 자비로 검사를 받아야 한다. 만약 단기 체류자가 3일 이내에 PCR 검사를 받지 않을 경우, 검역법에 따라 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지