Image=Yonhapnews
Image=Yonhapnews

[đa văn hoá tin tức] Quy định mới về việc thuê sinh viên nước ngoài làm thợ sơn tàu thủy: Sinh viên có bằng cử nhân trở lên liên quan đến sơn tàu thủy không bắt buộc phải chứng minh kinh nghiệm làm việc trong ngành sơn tàu thủy

Dự kiến, sinh viên nước ngoài sẽ dễ dàng tìm được việc làm thợ sơn tàu hơn.

Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng đã chuẩn bị một điều khoản đặc biệt về việc thuê thợ sơn tàu cho sinh viên nước ngoài học tập tại Hàn Quốc. Biện pháp này nhằm tạo điều kiện cho lao động nước ngoài mới chưa có kinh nghiệm gia nhập ngành dễ dàng để khắc phục tình trạng thiếu lao động trong ngành đóng tàu.

Trước đây, để được thuê làm thợ sơn tàu biển, người nước ngoài phải có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên và có kinh nghiệm trên 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, theo các điều khoản đặc biệt mới được thiết lập, sinh viên nước ngoài không có kinh nghiệm có thể được thuê nếu năng lực làm việc của họ được xác nhận thông qua một cơ sở được Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng chỉ định. Tuy nhiên, chỉ những sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học trong nước mới được hưởng lợi từ các quy định mới.

Sinh viên nước ngoài muốn được thuê làm thợ sơn tàu sẽ nộp đơn xin chuyển trạng thái sang thị thực E-7 tại văn phòng nhập cư sau khi nhận được sự chấp thuận tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của một công ty trong nước và sau đó nhận được thư giới thiệu từ Korea Shipbuilding & Hiệp hội thực vật ngoài khơi. Trong trường hợp này, để nhận được thư giới thiệu việc làm thông qua hiệp hội, sinh viên nước ngoài phải được xác minh năng lực làm việc. Sinh viên nước ngoài phải chứng minh năng lực làm việc của họ trên một mức độ nhất định do hiệp hội quy định thông qua một kỳ kiểm tra để nhận được thư giới thiệu.

Consultation: Seonhwa Son, an administrative officer of Meedme which is a licensed administrative agency in Korea.
Consultation: Seonhwa Son, an administrative officer of Meedme which is a licensed administrative agency in Korea.

Trong khi đó, hệ thống hạn ngạch đối với thợ sơn tàu biển nước ngoài sẽ bị bãi bỏ. Trước đây, không thể thuê nhiều hơn một số lượng thợ sơn tàu nước ngoài bất kể số lượng lao động trong nước. Tuy nhiên, theo quy định đã thay đổi, các công ty trong nước có thể thuê lao động nước ngoài tới 20% số lượng lao động Hàn Quốc.

Seyong Lee

 

 

[다문화뉴스] 외국인 유학생 선박도장공 채용 특례 조항 신설…국내서 선박도장 관련 전문학사 이상 학위 취득시 경력 요건 면제

앞으로 외국인 유학생의 선박도장공 취업이 보다 수월해 질 것으로 전망된다.

법무부와 산업통상자원부는 국내에서 수학 중인 외국인 유학생들을 대상으로 하는 선박도장공 채용 특례 조항을 마련했다. 이는 조선업계의 구인난을 타개하기 위한 목적으로, 경력이 없는 신규 외국인 근로자의 진입 장벽을 낮추겠다는 의도다.

기존에는 외국인이 선박도장공으로 채용되기 위해서는 선박도장 관련 전문학사 이상의 학위를 취득하고 1~5년 이상의 경력을 갖춰야만 했다. 그러나 신설된 특례 조항에 따르면 경력이 없는 외국인 유학생도 산업부가 지정한 기관을 통해 업무 역량이 확인되면 채용될 수 있다. 단, 국내의 대학에서 공부를 하고 있는 유학생만이 신설된 조항의 수혜를 받는다.

선박도장공으로 취업을 희망하는 외국인 유학생은 국내 기업의 고용 절차에 따라 입사 승인을 받은 이후 한국조선해양플랜트협회의 고용추천서를 받아 출입국사무소에 E-7 비자로의 체류자격 변경을 신청한다. 이 때 외국인 유학생이 협회를 통해 고용추천서를 받기 위해서는 업무 역량을 검증 받아야 한다. 외국인 유학생은 협회가 설정한 일정 수준 이상의 업무 역량을 시험을 통해 증명해야 고용추천서를 받을 수 있다.

한편, 외국인 선박도장공 쿼터제도 폐지된다. 기존에는 국내 노동자 수와 상관 없이 일정 수 이상의 외국인 선박도장공을 고용할 수 없었다. 그러나 달라진 조항에 의하면 국내 기업은 내국인 근로자 수의 20% 한도 내에서 외국인 근로자를 고용할 수 있다.

자문=행정사법인 미드미 손선화 행정사

이세용기자

 

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지