Image=Imagetoday
Image=Imagetoday

[đa văn hoá tin tức] IFEZA sẽ tư vấn pháp lý miễn phí cho người nước ngoài cư trú tại Khu kinh tế tự do Incheon từ tháng 9

Cơ quan quản lý khu kinh tế tự do Incheon ngày 15 thông báo sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho người nước ngoài cư trú tại khu vực này từ tháng 9.

Điều này được thiết kế để giải quyết những khó khăn pháp lý mà người nước ngoài sống trong Khu kinh tế tự do Incheon có thể phải đối mặt trong quá trình định cư.

Người nước ngoài có thể nhận được tư vấn trong hầu hết các lĩnh vực, bao gồm lừa đảo, hành hung, ly hôn, quyền của cha mẹ, quyền nuôi con, tranh chấp cho thuê và thiệt hại.

Dịch vụ tư vấn pháp luật nước ngoài được cung cấp bởi các luật sư chuyên tư vấn cho người nước ngoài.

Người nước ngoài sinh sống hoặc làm việc tại Khu kinh tế tự do Incheon có thể nhận được dịch vụ tư vấn bằng cách đăng ký đến Trung tâm toàn cầu của Khu kinh tế tự do Incheon.

Seyong Lee

 

 

[다문화뉴스] 인천경제자유구역청, 9월부터 관내 거주 외국인 대상 무료 법률상담 실시

인천경제자유구역청이 오는 9월부터 관내에 거주하는 외국인들을 위한 무료 법률상담을 실시한다고 15일 밝혔다.

이는 인천경제자유구역 내에 거주하는 외국인들이 정착하는 과정에서 겪는 법적인 애로사항을 해소하기 위해 기획됐다.

외국인들은 사기, 폭행, 이혼, 친권, 양육권, 임대차 분쟁, 손해배상 등 민·형사 거의 모든 분야에 대해 상담을 받을 수 있다.

외국인 법률상담 서비스는 인천지방변호사회에 소속된 외국인 상담 전문 변호사에 의해 진행된다.

인천경제자유구역에 거주하거나 활동하고 있는 외국인 가운데 상담을 원하는 사람은 인천경제자유구역 글로벌센터에 신청하면 상담 서비스를 안내받을 수 있다.

이세용기자

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지