[đa văn hoá tin tức] Trung tâm giấc mơ thanh thiếu niên toàn cầu thành phố Suwon, tuyển người tham gia  chương trình thích ứng thời kì đầu dành cho trẻ em nhập cảnh giữa chừng

Trung tâm giấc mơ thanh thiếu niên toàn cầu thành phố Suwon ( giám đốc trung tâm Andrea Seol Dong Ju) đã được Bộ Tư pháp chỉ định là trung tâm hỗ trợ thích ứng thời kì đầu do Bộ Tư pháp hỗ trợ trong ba năm kể từ năm 2022 và đang vận hành chương trình thích ứng thời kì đầu dành cho thanh thiếu niên nhập cảnh. 

Chương trình thích ứng thời kì đầu là chương trình mà những người nước ngoài cư trú hợp pháp với mục đích lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc phải lựa chọn và hoàn thành ▲ Người nước ngoài khu vực lân cận▲ Du học sinh nước ngoài ▲ Nghệ sĩ nước ngoài ▲Người kết hôn lưu trú ▲Con cái nhập cư ▲ Đồng bào mang quốc tịch nước ngoài ▲Tùy theo đối tượng lưu trú mà nội dung giáo dục khác nhau.

Chương trình thích ứng thời kì đầu là chương trình chỉ dành cho thanh thiếu niên nhập cư (F-1,F-2) là con cái của người kết hôn nhập cư (F-6) được sinh ra ở nước ngoài và trong quá trình trưởng thành thì nhập cư và lưu trú tại Hàn Quốc, nhưng theo hướng dẫn sửa đổi vận hành chương trình thích ứng thời kì đầu (2022.1.25) của Bộ Tư pháp thì đã được mở rộng sang các đối tượng là thanh thiếu niên nhập cư là con của đồng bào mang quốc tịch nước ngoài.

Nội dung của chương trình thích ứng thời kì đầu dành cho thanh thiếu niên nhập cảnh giữa chừng bao gồm môn học bắt buộc 2 giờ (thông tin sinh hoạt Hàn Quốc và luật trật tự cơ bản, thông tin thích ứng xã hội Hàn Quốc, v.v.) và 1 giờ môn học đặc biệt (liên quan đến con đường tương lai; hệ thống giáo dục trường học và hướng dẫn nghề nghiệp ..vv) tất cả là 3 giờ.

Tại trung tâm, giáo dục được tiến hành hàng tháng mỗi tháng 1 lần, từ 14h đến 17h thứ sáu tuần thứ ba, và thanh thiếu niên nhập cảnh muốn tham gia chương trình có thể đăng ký thành viên vào mạng thông tin tổng hợp xã hội của Bộ Tư pháp (www.socinet.go.kr) để đăng ký chương trình đào tạo thích ứng thời kì đầu .

Nếu bạn có thắc mắc gì về vấn đề này, vui lòng liên hệ 031-247-1324, bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn tận tình

Seyong Lee

 

관련기사

저작권자 © 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구 무단전재 및 재배포 금지